Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun, çocukların içsel dünyalarını anlamanın ve dönüştürmenin aracıdır. Oyun terapisi, önceden hazırlanmış bir oyun ortamında serbestçe oynarken, çocukların duygu ve davranışlarının gözlem yoluyla incelenmesine yarayan bir terapi etkinliğidir.

Çocuklarda sözel çağrışımlar, yetişkinlere göre sınırlı olduğu için terapi tekniği olarak oyun terapisi kullanılmaktadır. Oyun, çocuğun konuşma dilidir. Oyun yardımıyla çocuğun iç dünyası anlaşılır ve ilişki kurulur. Oyun aracılığıyla çocuk, yaşadığı olayları anlar ve olaylarla baş etme becerileri kazanır. Oyun, çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmesine yardım eder.