Weschsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)

Wechsler çocuklar için zeka ölçeği; klinik araştırmalar ve uygulamalarda, bilişsel etkinlikler içinde yer alan pek çok özelliği ölçmesi nedeniyle, zeka ölçekleri arasında en çok kullanılanıdır.

Wechsler çocuklar için zeka ölçeği; klinik araştırmalar ve uygulamalarda, bilişsel etkinlikler içinde yer alan pek çok özelliği ölçmesi nedeniyle, zeka ölçekleri arasında en çok kullanılanıdır.

     WISC-R, zekanın farklı bileşenlerini ölçen temel ve yedek testlerden oluşur. Uygulama sonucunda bireyin genel zeka, sözel zeka ve performans zeka gibi zekasının farklı alanlarına yönelik yorumlama yapma imkanı sağlaması, testi diğer zeka testlerinden daha yaygın kullanılır hale getirmiştir. Sözel bölüm ile; çocuğun kelime ve ifade bazlı becerileri ölçülür. Performans bölüm ile ise; zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerileri ölçülür.

     6- 16 yaş grubu arasındaki bireylere yönelik olan test, bireysel biçimde uygulanır ve uygulanışı ortalama 1- 1,5 saat arası sürer.

WISC-R özellikle; çocuğun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilmek ve ortaya çıkma potansiyeli olan problemli durumlara yönelik önlem alabilmek amacıyla uygulanır. Özellikle ‘sınıfta yerinde duramıyor’, ‘dikkatini toparlayamıyor’, ‘ödev yapmakta zorlanıyor’ gibi şikayetleri olan ebeveynlerin çocuklarına WISC- R testi yaptırması yararlı olacaktır. Çocuk belki de zihinsel gelişimi sınıfa uygun olmadığı için (bu her zaman çocuğun sınıfın potansiyelinden geri olduğu anlamını taşımaz; üstün zekaya sahip olan çocuklar için de geçerlidir) uyum sağlama problemi çekmekte ve bu şekilde bir şeylerin yolunda gitmiyor olduğunun sinyallerini vermeye çalışmaktadır.

WISC-R testi ile amaç sadece, çocuğun zeka potansiyeli ile ilgili bilgi vermek değil aynı zamanda, çocuğun ve ebeveynlerin yaşadığı problemlerde, çocuğun zihinsel kapasitesinin etkili olup olmadığını da değerlendirmektir. Unutmayın ki; sınıfa uyum sağlamayan bir çocuk aşırı hareketli olarak, aslında bir yardım çığlığında bulunmaktadır.

WISC-R testi ve diğer testler hakkında bilgi almak için lütfen merkezimiz ile irtibata geçiniz.